Najpopularniejsze ukraińskie imiona oraz ich znaczenie

Ukraińskie imiona mają swoje korzenie w dwóch podstawowych źródłach – w tradycji cerkiewnej oraz w Kościele katolickim, czyli najczęściej pochodzą z języków greckiego i łacińskiego. Występują również imiona starosłowiańskie, staroruskie oraz takie, które zostały zapożyczone z języków skandynawskich.

Zarówno w ukraińskich jak i polskich imionach można doszukać się wielu podobieństw w nazewnictwie oraz ich znaczeniu. Dużo ukraińskich imion ma swoje polskie odpowiedniki:

Миха́йло (Mychajło) - Michał
Андрі́й (Andrij) - Andrzej
Катери́на (Kateryna) - Katarzyna
Павло́ (Pawło) - Paweł
Петро́ (Petro) - Piotr
Марі́я (Marija) - Maria
Полі́на (Polina) - Paulina

Tak samo jak w polskim prawie wszystkie ukraińskie imiona mają kilka form, np. Марі́я to także Марі́чка, Маруся, Марі́йка, Ма́ша.

Inne zdrobnienia ukraińskich imion żeńskich:

Га́ля, Гали́нка, Га́лочка, Га́ленька (od Галина)
Іра, Ірця, Іру́ся (od Ірина)
Ка́тя, Катру́ся, Ка́тря (od Катерина)
Лю́ба, Лю́бця (od Любов)
На́стя, Насту́ся, На́стечка (od Анастасія)
Свя́та, Свя́точка, Сла́ва, (od Святослава)
Та́ня, Та́нечка, Таню́ся (od Тетяна)

Zdrobnienia ukraińskich imion męskich:

Бо́дя, Богда́нчик (od Богдан)
Ва́ся, Васи́лько (od Василь)
Воло́дя, Во́ва (od Володимир).
Ді́ма, Дми́трик (od Дмитро)
Ко́ля, Мико́лка (od Микола)
Мі́ша, Миха́йлик (od Михайло)
Юра, Юрко́ (od Юрій)

Istnieją też oryginalne ukraińskie imiona, charakterystyczne i ważne dla tego kraju:

Imiona żeńskie:


Зоря́на - to słowiańskie imię pochodzące z Ukrainy. Wywodzi się ono od ukraińskiego słowa зоря (zoria), które oznacza gwiazdę. Imię to było popularne przed chrztem Wschodniej Europy, a następnie zostało zapomniane. W XX wieku zaczęło wracać do łask, i obecnie można spotkać kobiety mające na imię Зоряна. Jest też wariant tego imienia - Зореслава (Zoresława), które łączy w sobie słowa "зоря" (gwiazda) oraz "слава" (chwała).

Оле́ся (Ле́ся, Ле́сечка) - popularne ukraińskie imię, mające swoje korzenie w języku staroruskim. Może pochodzić od słowa "les" oznaczającego "las" lub "leśnik". Imię to nosiła znana ukraińska poetka Łesia Ukrainka, która w latach 60. XIX wieku zyskała uznanie jako jedna z najwybitniejszych postaci ukraińskiej literatury.

ЛЕСЯ УКРАЇНКА

ŁESIA UKRAINKA

Дзвенисла́ва (Дзві́нка, Дзвіну́ся) - to imię ma słowiańskie korzenie i jest popularne na zachodzie kraju. Składa się z dwóch części: "дзвін" (dzwon) i "слава" (chwała), można je zatem interpretować jako "chwała dzwonu". Imię to pochodzi z czasów, gdy dzwon był jednym z najważniejszych instrumentów muzycznych i symbolizował wiarę, tradycję i kulturę.

Дари́на (Да́рця, Дару́ся, Ода́рка)
- popularne żeńskie imię, które wywodzi się z języka perskiego i oznacza "dar".

Роксола́на (Рокса) - to imię stało się znane dzięki postaci Hürrem Sultan, niewolnicy pochodzącej z Ukrainy, która została żoną sułtana Sulejmana Wspaniałego i weszła do historii pod tym imieniem. Jednak samo określenie „Roksolana” nie jest imieniem, a tylko przydomkiem, który nadali kobietom, pochodzącym z terenów Rusi (dzisiaj Ukraina). Znaczyło to dosłownie „Rusinka”.

РОКСОЛАНА (ГЮРЕМ СУЛТАН)

ROKSOLANA (HÜRREM SULTAN)

Imiona męskie:


Богда́н (Богда́нчик, Бо́дя) - popularne męskie imię pochodzenia słowiańskiego. Składa się z dwóch członów: "Бог" oznaczającego "Bóg" oraz "дан" oznaczającego "dany". Można je interpretować jako "dany przez Boga" lub "dar od Boga". Imię to było znane już w średniowieczu, a jego popularność utrzymuje się do dziś.

Дани́ло (Дани́лко, Да́ня) - to imię pochodzenia hebrajskiego, które zostało zaadaptowane w języku ukraińskim. Było bardzo popularne już w średniowiecznej historii Rusi, właśnie tak miał na imię książę Rusi Halickiej i król Rusi - Danyło Romanowycz. Imię to jest popularne wśród Ukraińców do dziś.

Іва́н (Іва́сик, Іва́нко, Ва́ня) - jest to wersja imienia Jan, które ma korzenie hebrajskie i oznacza "łaskę Boga". Ma ono wiele form zdrobniałych, takich jak Iwaśko, Iwanko, Wania czy też formę żeńską Iwanna. W kulturze ukraińskiej imię to najczęściej kojarzone z postaciami pisarza Iwana Franki oraz hetmana Iwana Mazepy.

Іван Франко

Iwan Franko

Оста́п (Оста́пко, Оста́пчик, Осик) - jest to ukraiński odpowiednik greckiego imienia Eustachy, co oznacza "silny, dobrze zbudowany, zdrowy". Imię to nosił znany ukraiński pisarz, satyryk i humorysta Ostap Wysznia.

Святосла́в (Свят, Свя́тік, Сла́ва, Сла́вчик) - imię o korzeniach słowiańskich. Składa się ono z dwóch członów: святий - “święty", oraz слава - "chwała" i ma też formę żeńską - Святослава. Pierwszy znany Światosław był jednym z najważniejszych książąt kijowskich, rządzących Rusią Kijowską w X wieku, a obecnie każdy zna ukraińskiego piosenkarza, wokalistę zespołu Okean Elzy - Swiatosława Wakarczuka.

Тара́с (Тара́сик, Тара́ско) - to imię ma korzenie greckie i oznacza "buntownik". Imię Taras zyskało popularność w Ukrainie w XIX wieku, a dzięki sławnemu ukraińskiemu poecie i malarzowi Tarasowi Szewczence, stało się jednym z najważniejszych imion narodowych.

Тарас Шевченко

Taras Szewczenko

Imiona nadawane dzieciom w ostatnich czasach


Według ukraińskich rankingów przez ostatnie lata dziewczętom najczęściej nadawano imiona: Софі́я, Марі́я, Вікто́рія, А́нна, Є́ва, Полі́на, Зла́та, Соломі́я, zaś chłopcom - Марк, Арте́м, Наза́р, Макси́м, Олекса́ндр, Дмитро́.

Wyjątkowym był rok 2022, w którym to ukraińskie dzieci po raz pierwszy zaczęły dostawać imiona: Мрі́я (dosłownie po ukraińsku - "marzenie" - chodzi tu o największy na świecie samolot transportowy, zniszczony w początkowej fazie wojny przez Rosjan), Байракта́р (dron tureckiej produkcji używany przez Ukraińców w wojnie z Rosją), Джавелі́на (od brytyjskiego pocisku przeciwpancernego Javelin, jednak takie imię jest używane w krajach anglosaskich i oznacza “drogocenny”).

Tradycja


W Ukrainie przez długi czas panował zwyczaj, by dawać dziecku imię po którymś z przodków. W ten sposób imiona były przekazywane z pokolenia na pokolenie i do tej pory możemy spotkać osoby mające imię po swoim dziadku lub babci. Jednak teraz coraz więcej rodziców decyduje się na wybór innych imion, nie powiązanych z przodkami.
Polecam też przejrzeć:
Podręcznik do nauki języka ukraińskiego
Kurs języka ukraińskiego online
Pokaż więcej
Darmowe materiały do nauki ukraińskiego!
Zapisz się do newslettera już teraz, a otrzymasz darmowy PDF “Ukraiński w 10 minut”
Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail wiadomości o nowościach i usługach pochodzących od Anastasiia Oleksiuk - Ukraiński Online. Wiem, że mogę zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link na dole newslettera.