Nauka czytania ukraińskiego alfabetu. Szybki i prosty sposób!

Chciałabym Cię nauczyć ukraińskiego alfabetu za pomocą ukraińskiej bajki ludowej, która opowiada o przygodzie zgubionej rękawiczki. Spróbuj ją przeczytać, zapamiętując zmienione na ukraińską cyrylicę litery.

Dlaczego wybrałam akurat tę bajkę?


Po pierwsze, ona jest krótka i łatwa. Po drugie, zawiera liczne powtórzenia, które są bardzo ważne w przyswojeniu alfabetu w taki sposób. A po trzecie, ta opowieść zgadza się z moją filozofią życiową. Pomimo tego, że się różnimy, wszyscy możemy żyć obok siebie w zgodzie. W rękawiczce znalazło się miejsce dla wszystkich!
Д д = d

Szeдł дziadek lasem i дumał, za дziaдкіем biegł pies. І tu дziadek przypaдkowo zgubił rękawiczkę.

M м = m

Biegnie мała мyszka, wchoдzi дo rękawiczki i мówi: Tu bęдę мieszkać!
Poдskakuje żabka, przystaje i pyta:

К к = k

- A кto jest w tej ręкawiczce?

Т т = t

- Myszкa piszczкa, a Ty, кiм jesтeś?
- Żabкa rechoткa, wpuść мnie дo śroдкa!
I тaк są już we дwie.

П п = p

Пoдsкoczył zajączeк, пoдbiegł дo ręкawiczкi i пyтa:
- A ктóż тaм jesт w тej ręкawiczce?
- Myszкa пiszczкa
- Żabкa rechoткa. A ктo пyтa?

Н н = n

- To ja, Zajączeк дługouszeк, wпuśćcie i мнie!
- Дobra, choдź дo нas!

Й й = j

I тaк йesт ich йuż тroйe.

Ч ч = cz

Biegнie lisiчкa i sposтrzega ręкawiчкę.

Ш ш = sz

- A ктo мieшкa w тей ręкawiчce?
- Myшкa пiшчкa
- Żabкa rechoткa.
- Zaйąчeк дługouшeк.
- A Ty кiм йesтeś?

В в = Ww, Łł

- Йesтeм Lisiчкa siosтrzyчкa. Впuśćcie i мнie!
- Вchoдź!

Ж ж = ż

I тaк йesт йuж ich чвoro. Aж zйaвia się Вilчeк i пyтa:
- A ктo мieшкa в тeй ręкaвiчce?

И и = y
У у = u + ó

- Mишкa пішчкa
- Жabкa rechoткa.
- Zaйąчeк двуgoушeк.
- Lisiчкa siosтrzичкa.
- A Tи кiм йesтeś?

Я я (йа) = ja
Ю ю (йу) = ju

- A я йesтeм Вilчeк мilчeк. Впуśćcie i мнie!
- Вchoдź zaтeм!
Вшeдв i oн. Юж йesт ich пięcioro. Leдвo co вlazв, нi sтąд, нi zoвąд нaдbiega дziк.
- A ктуж мieшкa в тeй ręкaвiчce?

Щ щ (шч) = szcz

- Mишкa піщкa
- Жabкa rechoткa.
- Zaйąчeк двуgoушeк.

Л л = l

- Лisiчкa siosтrzичкa.
- Вiлчeк мiлчeк
- A Tи кiм йesтeś?
- Я йesтeм Дziчиsкo osтroклisкo. Впуśćcie i мнie!

Х х = ch

Co za ліхо! Кажди, кто пrzeходжі, тен хсе до ręкавічкі. Gдzie Ти się ту zмieściш?
- Йaкoś się zмieщę, впuśćcie мнie!

Б б = b

- I co ту z тoбą zroбić … Вхoдź!

Ц ц = c

Якоś się zміеśцiв. В шуsткę йеsт ім так цiasнo, як йeщe нie бивo. Шви в ręкaвiчцe юж пoвoлi zaчинaйą пęкać.

Ж ж = rz

Аж ту наgле тжешчą кжакі. Вилаzі з ніх ніедźвіедziцa і далей до рęкавічкі.

Р р = r

Ричи i допитуйе się:
- A ктуж там йеsт в тeй рęкaвiчцe?
- Mишкa піщкa
- Жaбкa рeхoткa.
- Zaйąчeк двуgoушeк.

С с = s

- Лiсiчкa сioстжичкa.
- Вiлчeк мiлчeк
- Дziчискo oстрoклiскo.
- A ти кiм йeстeś?

З з = z

- Як вaс ту дужo! A я йeстeм Ніедźвieдзiцa Брунaтнiцa. Впуśцie i мнie!
- Як цię мaми впуśцić, кieди юж тераз йест нам так ціaснo?

Ь - znak miękki, tak więc:
Ць - ć
Сь = ś
Зь = ź

- Йaкoсь сіę змieсьцiми.
- Вхoдзь, алe тилкo oстрoжнie!

Є є = ie

Змєсьцiвa сię i нєдзьвєдзiцa - юж йeст iх сєдмioрo. Taк iм ціаснo, жe рęкaвiчкa лaдa хвілa сіę рoзeрвє.
Тимчасем дзіад спостжеga же нє ма рęкавічкі, завраца до ласу і ідзiе пошукаць.

Ґ ґ = g

Наґле пєс руша пжодем, бєґнє, бєґнє, патжи - лежи рęкавічка і сіę руша.

Г г - h

Пєс втеди:
- Гау, гау, гау!
Звєжęта пжестрашиви сіę i міґєм - сьміґєм повискаківави з рęкавічкі. Рęкавічка - “Трах” і розрива сię.

Пжишедв дзiад і забрав роздартą рęкавічкę.
Ten sposób nauki jest moim małym eksperymentem językowym. Mam nadzieję, że on się powiódł. Gdybyś chciał/chciała uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat ukraińskiego alfabetu, przykłady innych ukraińskich słów i wzory pisania liter - zapraszam na ten post!
Polecam też przejrzeć:
Podręcznik do nauki języka ukraińskiego
Kurs języka ukraińskiego online
 • cyrylica ukraińska
 • ukraińskie litery
 • ukraińska bajka "Rękawiczka"
 • nauka cyrylicy
 • sposób na naukę cyrylicy
 • cyrylica szybko
 • jak opanować cyrylicę?
 • szybka metoda
 • szybko nauczyć się języka ukraińskiego
 • czytać cyrylicę
 • ukraiński alfabet samodzielnie
Darmowe materiały do nauki ukraińskiego!
Zapisz się do newslettera już teraz, a otrzymasz darmowy PDF “Ukraiński w 10 minut”
Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail wiadomości o nowościach i usługach pochodzących od Anastasiia Oleksiuk - Ukraiński Online. Wiem, że mogę zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link na dole newslettera.