Opłata podręcznika
Ukraiński dla Polaków
ebook (PDF) za 69 zł
Pracujemy nad możliwością płatności elektronicznej…
Na razie płatność za podręcznik możesz dokonać tylko tradycyjnym przelewem na wskazane niżej konto bankowe:
Numer konta Banku Santander:

87 1090 2590 0000 0001 4993 3756

Ukrainski Online Anastasiia Herasymuk
P.S. Jeśli będziesz miał trudności lub jakieś pytania, napisz do mnie na adres:

ukrainski.online@gmail.com